• VISION • MISSION •

De algemene visie van KSV Bredene      


Als voetbalclub wil KSV Bredene  zich een plaats toe eigenen in de linker kolom van 2e provinciaal – West-Vlaanderen van het Belgische voetbal.


KSV Bredene streeft naar een continu verbetering van de uitbouw van haar organisatie en naar een infrastructuur die aan alle wettelijke eisen voldoet.


KSV Bredene wil financieel gezond zijn en haar goede jeugdwerking consolideren en verder uitbouwen.


De raad van bestuur en de medewerkers van KSV Bredene communiceren open in een vertrouwelijke en opbouwende sfeer.


KSV Bredene wil een maatschappelijke rol vervullen waar verdraagzaamheid, sportiviteit, eerlijkheid, vertrouwen, waarden, normen en respect voor diversiteit hoog in het vaandel gevoerd worden. De waarden binnen KSV Bredene zijn teamspirit, respect, ambitie, progressie, passie, eenvoud en nederigheid.


KSV Bredene wil zijn spelers leren voor iedereen het nodige respect op te brengen, onafhankelijk van kleur, afkomst, religie of overtuiging. Wij onderschrijven het anti-geweld credo en het sociaal charter van de KBVB.


Het financieel beheer van KSV Bredene wordt gevoerd in overeenstemming met alle wettelijke bepalingen.


Bij KSV Bredene biedt het individueel proces respect voor de individuele kwaliteiten van elke speler. Dit individueel proces wordt in teamverband naar voor gebracht. Het individueel proces en het teamgebeuren komen nu en dan haaks op elkaar te staan. Het individueel proces krijgt bij ons (in de jeugdwerking) steeds voorrang, ook als team (kern) moeten we samen sterk zijn. Elke speler wordt opgevolgd via een permanente evaluatie. Dit om de kwaliteit te laten primeren tegenover de kwantiteit.


KSV Bredene wil zijn spelers leren om te gaan met het wedstrijdgebeuren. Willen winnen, maar durven verliezen is hier de boodschap. Wij onderschrijven het Fair-Play reglement van UEFA.