• STRATEGIE •

  Identiteit vd club

Missie en visie vd club

De jeugdopleiding van KSV Bredene geeft alle kinderen de kans zich zowel afzonderlijk als in teamverband op een aangename en pedagogisch verantwoorde manier te ontwikkelen als voetballer.

 

Elk kind dat wil komen voetballen, kan dit doen bij KSV Bredene op het niveau dat bij hem/haar past. Dit betekent dat er een correcte inschatting wordt gemaakt, maar dat er vooral ook een degelijke opleidingsvisie op poten is gezet. Binnen deze opleiding is er plaats voor elk kind en elk niveau. 

 

Dit met de bedoeling om zoveel mogelijk van die zelf opgeleide jeugdspelers te laten doorstromen naar onze  A-kernen (heren & dames) zodat de eerste elftallen zo veel mogelijk bestaat uit eigen opgeleide spelers.

 

Gedurende hun opleiding zal de nadruk vooral liggen op verzorgd, technisch en aanvallend voetbal, waarbij “techniek”, “positiespel” en “combinatiespel” de grote aandachtspunten zijn. Naarmate men ouder wordt zal ook het fysische aspect wat meer aan bod komen.

Om dit te kunnen realiseren moet iedere speler voldoende speelgelegenheid krijgen in elke wedstrijd (50% van de totale speeltijd).

 

Behalve het sportieve aspect staan ook onze kernwaarden heel hoog aangeschreven.

Onze jeugdopleiding staat ook volledig in het teken van “opleiden” d.w.z. winnen is leuk, maar niet ten koste van alles. Het resultaat is ondergeschikt aan de manier van voetballen en aan de progressie die elk individu en het team kan maken gedurende een seizoen.

 

De nadruk moet steeds liggen op aanvallend voetbal, gestoeld op techniek en snelheid van uitvoering.

Wij streven er ook naar toe om alle spelers zo veel mogelijk speelkansen te geven en alle geselecteerde spelers voor een wedstrijd, toch 50% van de wedstrijdtijd te laten voetballen.

 

Spelers die binnen hun leeftijdsgroep op constante basis op een zeer hoog niveau aan het spelen en trainen zijn, kunnen , mits een grondige evaluatie van de trainer en de TVJO en een gesprek met de ouders, doorgeschoven worden naar een hogere categorie.

 

De keepers worden wekelijks 1 uur per categorie onder handen genomen door een keepertrainer. In principe zijn de keepers niet verplicht om de keepertraining bij te wonen maar wel de teamtrainingen.

 

Alle spelers worden geëvalueerd via de individuele evaluaties die voor de spelers 2x per seizoen gebeurt (net voor de winterstop en in de maand maart)

 

Ook de ploegafgevaardigden van elke categorie zijn mensen die wij weten te waarderen en zij worden op geregelde tijdstippen gebrieft van de verschillende taken die zij als ploegafgevaardigde moeten dragen. Zeker voor aanvang van de competitie staat een algemene vergadering vast op het agenda.

Kernwaarden:

KSV Bredene wil haar missie waarmaken door een cultuur te creëren die gebaseerd is op waarden.

Dit zijn leefregels waaraan iedereen van KSV Bredene zich houdt, zowel de jongste jeugdspeler als de voorzitter. Alleen als iedereen volgens die waarden handelt, is er voldoende samenhang en interne kracht binnen de club om de doelstellingen te bereiken. We besteden daarom bijzondere aandacht aan de interne communicatie van de waarden.

Team

De voetbalsport is een teamsport. Daarom handelen we bij KSV Bredene als één team. Niet alleen op het terrein, maar ook ernaast. Wij hebben één gemeenschappelijke visie en weten dat het team als geheel sterker is dan de optelsom van de individuen die er deel van uitmaken.

 

Respect

We tonen respect voor iedereen van KSV Bredene en iedereen waarmee we in contact komen.

Van terreinverzorger over supporter tot tegenstrever en scheidsrechter.

 

Ambitie

We hebben ambitie en streven naar uitmuntendheid maar we doen dit op een sportieve en eerlijke manier en zullen ons daarvoor gemotiveerd en met een positieve houding inzetten. Wij houden vast aan onze beginselen van goed beheer op sportief en extra-sportief gebied.

 

Progressie

KSV Bredene bouwt constant aan haar toekomst en wil op verschillende vlakken progressie maken en zich verder ontwikkelen: individuele en collectieve progressie, blijvend bouwen op de jeugd en continue verbetering nastreven op alle vlakken. We willen leren van onze fouten en op regelmatige basis zullen we ons eigen functioneren toetsen door permanent te evalueren.

 

Passie

We hebben bij KSV Bredene passie en dat willen we uitstralen als een vooraanstaande club in onze regio. “Voetbal speel je met de borst vooruit”. Een passie die ons allemaal met elkaar verbindt.

 

Eenvoud

Met beide voeten op de grond, streven we bij KSV Bredene naar eenvoud. Wij houden vast aan een goeie structuur en staan open voor continue verbetering zonder hoogmoedig te worden. Alle leden binnen KSV Bredene moeten zich goed voelen door eenvoud.

Voetbalspecifief businessmodel

 Strategie ivm talentontwikkeling

 Strategie ivm doorstroming naar A-kern

 Identiteit van de jeugdopleiding

Missie en visie vd jeugdopleiding

 Strategie vd jeugdopleiding

Strategische analyse

Strategische planning

Strategische evaluatie