• OPERATIONEEL •

MANAGEMENT

Strategisch plan voetbal

Organisatie voetbal

Communicatie met de ouders

In een wekelijkse mail naar de ouders (Pro Soccer Data, facebook, ...) worden de ouders duidelijk op de hoogte gebracht van alle afspraken voor de komende week. Start trainingen, kleedkamers, uur van afspraak, wedstrijd, bedanking ouders. Sportieve communicatie gebeurt altijd via Pro Soccer Data. Een Whatsapp groep voor de snelle communicatie tijdens onvoorzieneomstandigheden op wedstrijd-en trainingsdagen zien wij als een pluspunt.

Evaluaties

Evaluaties dienen altijd ingegeven te worden in Pro Soccer Data, geen eigen briefjes. Er dient transparant gewerkt te worden met de coördinator.

Doeltjes/materiaal
Na elke training wordt alle materiaal terug op zijn plaatsgezet. Het materiaalhok is verboden terrein voor de spelers. Na de wedstrijden wordenalle doeltjes teruggezet.

Alcoholgebruik
Trainers gebruiken geen alcohol voor of tijdens tornooien / trainingen / wedstrijden. Roken voor of tijdens activiteiten met je team wordt ook niet toegestaan. Na de activiteit (training/wedstrijd/tornooi) kan dit eventueel wel maar is sterk af te raden en veboden  in de nabijheid van je spelers.  

Afwezigheid trainer
Indien je niet aanwezig kan zijn op een training (of wedstrijd) zoek je zelf een vervanger. Je brengt de coördinator op de hoogte. Start tijdig met het zoeken naar een vervanger.

Gesprek met de ouders
Problemen met een speler/ouder worden aanvankelijk opgelost door een gesprek. Let wel : op wedstrijddagen is er nooit communicatie met de ouders. Maak een afspraak om tijdens de week die erop volgt samen te zitten. Breng steeds de coördinatoren op de hoogte.

Trainingen
De trainingen moeten stipt op het aangekondigde uur beginnen. De trainers zijn ruim op voorhand aanwezig en plaatsen alle materiaal reeds op het terrein. In de kleedkamers (of in de buurt van ) is steeds een trainer aanwezig 

Afgevaardigden

 Elk team heeft een afgevaardigde. Maak goede afspraken over de taken die de afgevaardigde moet doen voor, tijdens en na de wedstrijden

 Evaluatie trainingen
De trainers zullen meestal vooraf verwittigd worden als de coördinator de training zal bijwonen. Er wordt telkens een volledige training bijgewoond. Meerdere criteria zullen worden geëvalueerd via een standaard evaluatieformulier.

Permanente evaluatie spelers

De trainer dient steeds de spelers continu te evalueren zowel op training als in de wedstrijd. Pro Soccer Data is daar de perfecte tool voor.

 Vergaderstructuur voetbal